Thủ tướng dự lễ khánh thành Tổ hợp đại học FPT tại Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Tr.L
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Tr.L
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Tr.L