Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc tại trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Tr.L)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc tại trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Tr.L)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc tại trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Tr.L)