85.000 tỉ đồng đầu tư vào TP.Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Trần Lưu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Trần Lưu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Trần Lưu)