Thủ tướng đồng ý tiếp tục miễn visa cho 5 nước Châu Âu

Khách từ 5 nước Tây Âu thường nghỉ dài, chi tiêu cao, ý thức tốt. Ảnh: PV
Khách từ 5 nước Tây Âu thường nghỉ dài, chi tiêu cao, ý thức tốt. Ảnh: PV
Khách từ 5 nước Tây Âu thường nghỉ dài, chi tiêu cao, ý thức tốt. Ảnh: PV