Thủ tướng đồng ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPHCM

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với Dự án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2045 Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với Dự án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2045 Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với Dự án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2045 Ảnh: PV
Lên top