Thủ tướng đề nghị chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1.7

Chính phủ đề nghị tạm thời chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1.7. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Chính phủ đề nghị tạm thời chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1.7. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Chính phủ đề nghị tạm thời chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1.7. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top