Ba vấn đề nóng cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội

Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.. Ảnh: phạm đông
Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.. Ảnh: phạm đông
Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.. Ảnh: phạm đông
Lên top