Thủ tướng: Cần nghiên cứu tháo bỏ các thể chế kinh tế lạc hậu, cũ kỹ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP