Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển. Ảnh: VOV
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển. Ảnh: VOV
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển. Ảnh: VOV
Lên top