Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư được giới thiệu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Võ Thành Thống (trái) và ông Lê Quang Mạnh (phải)
Ông Võ Thành Thống (trái) và ông Lê Quang Mạnh (phải)
Ông Võ Thành Thống (trái) và ông Lê Quang Mạnh (phải)
Lên top