Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng được điều động làm Bí thư quận uỷ

Ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng được điều động về làm Bí thư Quận uỷ Cẩm lệ. Ảnh: TT
Ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng được điều động về làm Bí thư Quận uỷ Cẩm lệ. Ảnh: TT
Ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng được điều động về làm Bí thư Quận uỷ Cẩm lệ. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top