Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: N.Bắc)
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: N.Bắc)
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: N.Bắc)
Lên top