Xây biệt phủ trên đất rừng ở Sóc Sơn: Sai phạm kéo dài gần hai thập kỷ chưa giải quyết xong!

Công trình xây dựng kiên cố ngay tại hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Ảnh: VƯƠNG TRẦN
Công trình xây dựng kiên cố ngay tại hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Ảnh: VƯƠNG TRẦN
Công trình xây dựng kiên cố ngay tại hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Ảnh: VƯƠNG TRẦN
Lên top