Thành lập Thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH.
Lên top