Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập TP. Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)