Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập TP. Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Lên top