Người nông dân hơn 30 năm sưu tập ảnh về Bác Hồ

Ông Trần Văn Cao dành nhiều thời gian sưu tầm các hình ảnh, tư liệu hiện vật về Bác Hồ. Ảnh: Yến Anh
Ông Trần Văn Cao dành nhiều thời gian sưu tầm các hình ảnh, tư liệu hiện vật về Bác Hồ. Ảnh: Yến Anh
Ông Trần Văn Cao dành nhiều thời gian sưu tầm các hình ảnh, tư liệu hiện vật về Bác Hồ. Ảnh: Yến Anh
Lên top