Đưa toàn dân tham gia Chính phủ điện tử

Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.V
Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.V
Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.V
Lên top