Tạo phong trào thi đua, góp vốn đầu tư công để kêu gọi đầu tư toàn xã hội

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Lên top