Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

Bác Hồ về thăm Khu gang thép Thái Nguyên năm 1964. Ảnh: T.L
Bác Hồ về thăm Khu gang thép Thái Nguyên năm 1964. Ảnh: T.L
Bác Hồ về thăm Khu gang thép Thái Nguyên năm 1964. Ảnh: T.L
Lên top