Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổ chức phong trào thi đua cần tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tô Thế
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tô Thế
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tô Thế
Lên top