Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung
Lên top