Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngân hàng Chính sách Xã hội: Đưa Nghị quyết 11/NQ-CP vào cuộc sống

Thu Hà |

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với quyết tâm của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và các bộ ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.01.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa. 

UBTV Quốc hội cho ý kiến về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Phạm Đông |

Sáng 31.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến lần thứ hai về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phạm Đông |

Nghị quyết số 32/2021/QH15 nêu rõ mục tiêu tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn.