Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải lấy người bệnh là trung tâm

Lấy người bệnh làm trung tâm trong việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (ảnh minh hoạ). Ảnh: Chân Phúc
Lấy người bệnh làm trung tâm trong việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (ảnh minh hoạ). Ảnh: Chân Phúc
Lấy người bệnh làm trung tâm trong việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (ảnh minh hoạ). Ảnh: Chân Phúc
Lên top