Quy định mới về giá trị pháp lý của thủ tục hành chính điện tử

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top