Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo phòng, chống bão số 4