Đảng bộ Bộ Ngoại giao:

Phát huy vai trò đối ngoại để nâng cao vị thế đất nước

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.Nguồn: TTXVN
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.Nguồn: TTXVN
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.Nguồn: TTXVN
Lên top