Phát động cuộc thi tìm hiểu nhân 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top