Phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội): Có cơ chế đặc thù, Hà Nội đừng để doanh nghiệp chờ đợi quá lâu

Đồ án thiết kế quy hoạch trục đô thị Nhật Tân - Nội Bài (Hà Nội).
Nguồn: QHHN
Đồ án thiết kế quy hoạch trục đô thị Nhật Tân - Nội Bài (Hà Nội). Nguồn: QHHN
Đồ án thiết kế quy hoạch trục đô thị Nhật Tân - Nội Bài (Hà Nội). Nguồn: QHHN
Lên top