Hà Nội

Phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp: 6 năm án binh bất động

Toàn bộ phần đất của UBND xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) và khu trường học đều nằm trong diện tích giải tỏa nhưng chưa thực hiện được. Ảnh: Lan Nhi
Toàn bộ phần đất của UBND xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) và khu trường học đều nằm trong diện tích giải tỏa nhưng chưa thực hiện được. Ảnh: Lan Nhi
Toàn bộ phần đất của UBND xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) và khu trường học đều nằm trong diện tích giải tỏa nhưng chưa thực hiện được. Ảnh: Lan Nhi
Lên top