Phạt chủ đầu tư Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình 400 triệu đồng

Dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình sau 8 năm triển khai vẫn dở dang và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh: NT
Dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình sau 8 năm triển khai vẫn dở dang và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh: NT
Dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình sau 8 năm triển khai vẫn dở dang và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh: NT