Phân công chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017. Ảnh: Internet
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017. Ảnh: Internet
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017. Ảnh: Internet
Lên top