Phải sửa thái độ phục vụ không giống ai của cán bộ công quyền

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu. Ảnh: QH.
Lên top