Ông Nguyễn Mạnh Hùng kiêm thêm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ thêm chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: VGP)
Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ thêm chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: VGP)
Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ thêm chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: VGP)
Lên top