Ông Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải.  Ảnh: L.H
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: L.H
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: L.H
Lên top