Bầu chủ tịch HĐND TPHCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong lần bỏ phiếu tín nhiệm ngày 5.12.2018. Ảnh: M.Q
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong lần bỏ phiếu tín nhiệm ngày 5.12.2018. Ảnh: M.Q
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong lần bỏ phiếu tín nhiệm ngày 5.12.2018. Ảnh: M.Q
Lên top