Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Đức Trung vừa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HĐ
Ông Nguyễn Đức Trung vừa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HĐ
Ông Nguyễn Đức Trung vừa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HĐ
Lên top