LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Vun đắp hạnh phúc gia đình đoàn viên, người lao động

Gia đình anh Nguyễn Hữu Hải- giáo viên Trường THCS Tào Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận là gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Ảnh: PL
Gia đình anh Nguyễn Hữu Hải- giáo viên Trường THCS Tào Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận là gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Ảnh: PL
Gia đình anh Nguyễn Hữu Hải- giáo viên Trường THCS Tào Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận là gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Ảnh: PL
Lên top