Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Báo Nghệ An
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Báo Nghệ An
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Báo Nghệ An
Lên top