Ninh Thuận: Học sinh nghỉ học, tổ chức trực 24/24h theo dõi tình hình an toàn hồ chứa

Người dân Ninh Thuận di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: PV
Người dân Ninh Thuận di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: PV
Người dân Ninh Thuận di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: PV
Lên top