Ninh Bình: Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Đông đảo người dân đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: NT.
Đông đảo người dân đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: NT.
Đông đảo người dân đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: NT.
Lên top