Người chống ngập bằng “siêu máy bơm“: “Nếu không tự tin, tôi đã không dám làm”

Công nhân đang hối hả xây dựng hầm chứa, lắp ráp siêu máy bơm ở "rốn ngập" của thành phố. Ảnh: Trường Sơn
Công nhân đang hối hả xây dựng hầm chứa, lắp ráp siêu máy bơm ở "rốn ngập" của thành phố. Ảnh: Trường Sơn
Công nhân đang hối hả xây dựng hầm chứa, lắp ráp siêu máy bơm ở "rốn ngập" của thành phố. Ảnh: Trường Sơn
Lên top