Nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học: Tranh cãi cộng điểm ưu tiên có công bằng?

Nhiều thí sinh ở thành phố chia sẻ nỗi buồn và bức xúc trong việc cộng điểm ưu tiên khu vực. Ảnh minh họa: H.N
Nhiều thí sinh ở thành phố chia sẻ nỗi buồn và bức xúc trong việc cộng điểm ưu tiên khu vực. Ảnh minh họa: H.N
Nhiều thí sinh ở thành phố chia sẻ nỗi buồn và bức xúc trong việc cộng điểm ưu tiên khu vực. Ảnh minh họa: H.N
Lên top