Điểm chuẩn cao kỷ lục, thí sinh sốc vì 29-30 điểm vẫn lo trượt đại học

Điểm chuẩn tăng cao, nhiều thí sinh đạt điểm cao vẫn lo trượt đại học.
Điểm chuẩn tăng cao, nhiều thí sinh đạt điểm cao vẫn lo trượt đại học.
Điểm chuẩn tăng cao, nhiều thí sinh đạt điểm cao vẫn lo trượt đại học.
Lên top