Ngày “đặc biệt” của gia đình liệt sĩ, cựu binh tàu không số 235

Các cựu binh tàu không số 235 thắp hương tại nhà thờ, tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Nhiệt Băng
Các cựu binh tàu không số 235 thắp hương tại nhà thờ, tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Nhiệt Băng
Các cựu binh tàu không số 235 thắp hương tại nhà thờ, tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top