New Zealand tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam

Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm ngài Trevor Mallard, Chủ tịch Quốc hội New Zealand.
Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm ngài Trevor Mallard, Chủ tịch Quốc hội New Zealand.