Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chèo đò, nhảy sạp cùng đồng bào các dân tộc

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã cùng chèo đò, nhảy sạp, tham gia các hoạt động văn hoá cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: PV
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã cùng chèo đò, nhảy sạp, tham gia các hoạt động văn hoá cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: PV
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã cùng chèo đò, nhảy sạp, tham gia các hoạt động văn hoá cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top