Nâng cấp cơ sở vật chất các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có đông công nhân

Chuẩn bị bữa ăn tại một trường mầm non tư thục của TP.Biên Hòa
Chuẩn bị bữa ăn tại một trường mầm non tư thục của TP.Biên Hòa