Một số nơi áp dụng biện pháp chống dịch cực đoan ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh

Chúng ta cần vừa chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển sản xuất. Ảnh minh họa: VGP
Chúng ta cần vừa chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển sản xuất. Ảnh minh họa: VGP
Chúng ta cần vừa chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển sản xuất. Ảnh minh họa: VGP
Lên top