Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung để nhận nhiệm vụ mới.
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung để nhận nhiệm vụ mới.
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung để nhận nhiệm vụ mới.
Lên top