Lung linh lễ hoa đăng cầu hoà bình cho thế giới tại Đại lễ Vesak

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự sự kiện.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự sự kiện.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự sự kiện.
Lên top